กลับหน้าแรก
           จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการ

  วันนี้ ต้องขอแสดงความยินดี กับลูกพระนารายณ์ทุกคนที่ได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ เล่าเรียน มาจนจบการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เปิด[372]เมื่อ 7มี.ค.57 อ่านต่อ..
         ดูผลการเรียนนักเรียนรายคน

      
          การรับนักเรียนปีการศึกษา2557

          
            ข้อมูลสารสนเทศ  
  

 download หนังสือ/เอกสารโรงเรียน
 สารสนเทศโรงเรียน
 สารสนเทศวิชาการ
 ดูผลการเรียนของนักเรียน
 O-Net
           งานประกันคุณภาพการศึกษา
   รายงานประจำปีของโรงเรียน
   ผลการประเมินภายใน
   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
           งานทะเบียนวัดผล
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ปฏิทินปฏิบัติงาน
 การทำงานโปรแกรม BookmarkIII
 รายชื่อนักเรียน
           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 44 คน
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 871 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 965 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 3,619 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 54,090 ครั้ง
เริ่ม 18 เมษายน 2556
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนพระนารายณ๋
   ชาวพระนารายณ์รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สวัสดีปีใหม่ไทย เปิด[42]เมื่อ 10เม.ย.57 อ่านต่อ..    โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมศึกษาดูงาน ) ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี เปิด[93]เมื่อ 27มี.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนพระนารายณ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2557 เปิด[881]เมื่อ 7มี.ค.57 อ่านต่อ..    การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เปิด[337]เมื่อ 21ก.พ.57 อ่านต่อ..
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
  ชวนคุณครูศึกษาผลการสอบโอเน็ต 12เม.ย.57 อ่าน(35) พรรณนภา
  การรับนักเรียนใหม่ ปี 2557 13ก.พ.57 อ่าน(2860) พรรณนภา
  ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล 11ก.พ.57 อ่าน(451) พรรณนภา
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4 (โควตา) 29ม.ค.57 อ่าน(833) พรรณนภา
  การรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 28ม.ค.57 อ่าน(1444) พรรณนภา
   
           ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เปิด[146]เมื่อ 21มี.ค.57 อ่านต่อ..    การสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2556 เปิด[523]เมื่อ 19ก.พ.57 อ่านต่อ..
   นักเรียนม.3 สอบโอเน็ตวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงเรียนอาคาร1 และอาคาร2 ค่ะ  เปิด[120]เมื่อ 6ก.พ.57 อ่านต่อ..    การทดสอบ Programme for International Student Assessment-PISA เปิด[175]เมื่อ 15ม.ค.57 อ่านต่อ..
   ผลการสอบ Pranarai Pre Entrance ม.1 เรียงตามคะแนนที่ได้ เปิด[782]เมื่อ 15ม.ค.57 อ่านต่อ..    ผลการสอบ Pranarai Pre Entrance ม.4 เรียงตามคะแนนที่ได้ เปิด[446]เมื่อ 15ม.ค.57 อ่านต่อ..
          แหล่งเรียนรู้ ความรู้ที่น่าสนใจ
   ดูแลสุขภาพดวงตาง่ายๆ ด้วยโยคะสายตา  เปิด[47]เมื่อ 27ก.พ.57 อ่านต่อ..    เผยวิธีกายภาพมือง่ายๆ ก่อน "นิ้วล็อค" ถาวร! เปิด[37]เมื่อ 27ก.พ.57 อ่านต่อ..
   ตารางออกกำลังกายตามกรุ๊ปเลือด  เปิด[74]เมื่อ 27ก.พ.57 อ่านต่อ..    อาการปวดหัวนั้น ไม่จำเป็นที่คุณต้องพึ่งยาเสมอไป ลองมาบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติดูก่อนดีไหมคะ....  เปิด[39]เมื่อ 27ก.พ.57 อ่านต่อ..
    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ฟังธรรม.com ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ เราได้รวบรวมสื่อธรรมะดี ๆ ที่เป็นสัมมาทิฐิ ให้ทุกท่านได้ download กันตามอัธยาศัย เช่น คลังเสียงธรรมจากพระอริยเจ้า, เสียงอ่านหนังสือ, นิยาย, การฝึกสติ, เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม, คลิปวีดีโอ, การ์ตูน, music video, เกม-flashน่ารัก โหลดเพลง ฯลฯ  เปิด[117]เมื่อ 3ก.ค.56 อ่านต่อ..    พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773) เปิด[97]เมื่อ 26มิ.ย.56 อ่านต่อ..
    เขาวงพระจันทร์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีบันทึกขึ้นไปสู่ยอดเขามีบันไดทั้งหมด 3,799 ขั้น ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และนับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี เปิด[151]เมื่อ 26มิ.ย.56 อ่านต่อ..    พื้นที่ทั้งหมดภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 3 เขตคือหลังสิ้นรัชกาลพระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้และโปรดให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ ปัจจุบัน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์  เปิด[78]เมื่อ 26มิ.ย.56 อ่านต่อ..
          บทความ สาระน่ารู้
หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ โภคทรัพย์ที่หามาได้ย่อมทำลายคนโง่ .
เปิด[31] เมื่อ 28ก.พ.57 อ่านต่อ..
สุขํ สุขตฺโถ ลภเต ตทาจรํ ผู้ต้องการความสุข ถ้าแสวงหาถูกวิธี ย่อมมีความสุข .
เปิด[34] เมื่อ 28ก.พ.57 อ่านต่อ..
นิ ทฺ ธ เ ม ม ล ม ตฺ ต โ น พึ ง ข จั ด จุ ด เ สี ย อ อ ก จ า ก ต น .
เปิด[34] เมื่อ 28ก.พ.57 อ่านต่อ..
วินโย จ สุสิกฺขิโต เอตมฺมงฺคลมตฺตมํ วินัยที่ฝึกฝนดีแล้ว เป็นมงคลอย่างสูงสุด .
เปิด[115] เมื่อ 15ม.ค.57 อ่านต่อ..
ทู เ ร ส นฺ โ ต ป ก า เ ส นฺ ติ ค น ดี ย่ อ ม ป ร า ก ฎ เ ด่ น .
เปิด[108] เมื่อ 15ม.ค.57 อ่านต่อ..
สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสกีทิสํ ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าชนิดไหน ดีทั้งนั้น .
เปิด[111] เมื่อ 15ม.ค.57 อ่านต่อ..
ดาวหางไอซอน ISON หรือ C/2012 S1 จะมาใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2013 ที่ระยะ 0.012 AU (1,800,000 กิโลเมตร หรือ1,100,000 ไมล์) จากจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ รัศมีของแส.
เปิด[87] เมื่อ 26ธ.ค.56 อ่านต่อ..
มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองกันค่ะ.
เปิด[122] เมื่อ 14ก.ย.56 อ่านต่อ..
โย ธมมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต.
เปิด[178] เมื่อ 2ส.ค.56 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
เลขที่ 83 หมู่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โทรศัพท์ : 036-413111
e-mail : pranaraischool@gmail.com